Sääntömääräinen syyskokous 14.11.2018

ESITYSLISTA

 

 1. Kokouksen avaus

 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi  äänten laskijaa

 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus

 

 1. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintavuotena

 

 1. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi johtokunnan puheenjohtaja

 

 1. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi johtokunnan varapuheenjohtaja

 

 1. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuralle sihteeri

 

 1. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuralle emäntä

 

 1. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan jäsenet erovuoroisten tilalle

 

 1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille  varahenkilöt

 

 1. Valitaan edustajat  LiikU:n ja SLU:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet ko henkilöiden valitsemiseksi

 

 1. Valitaan edustajat ja heille varamiehet

*Aurantalo Oy:n  asioiden hoitoon

*muihin yhteisöihin ja yhdistyksiin

15. Valitaan seuran virallinen ilmoituslehti

 

 1. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten vireille pistämät asiat

*Ei ole tullut johtokunnan tietoon säädetyssä ajassa

 1. Kokouksen päättäminen